<<< ♥ ဘ၀ပံုရိပ္"♥ မွ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါတယ္>>> ဘ၀ရဲ႕ ေန႔သစ္တိုင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးႏိူင္ၾကပါေစ.. ဘ၀ပံုရိပ္ဆိုသည္မွာ မိမိ၏ေျပာပံုဆိုပံု၊ ေနပံုထိုင္ပံုတို႕ကို ဆိုလိုပါသည္။ မိမိ၏ ဘ၀ပံုရိပ္က မိမိ၏ အသက္ေမြးမႈ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းတြင္ အခက္အခဲ အတားအဆီးျဖစ္ေနေစပါသလား။ သို႕ဆိုလွ်င္ ပီျပင္ၾကည္လင္ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ပံုရိပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခယ္မႈန္းျခင္း ျဖင့္ ယင္းအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါသည္။ ထို႕အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္အားထား ( Self Respect) ျပဳမႈေနထိုင္ရသည္။ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္အားထား (Self-Confidence) ရသည္။ ကိုယ္တာ၀န္ကိုယ္ သိတတ္ေက်ပြန္ ( Self-Responsibility) ရသည္။ ဤသည္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တန္ဖိုးထား (self-esteem) တတ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တန္ဖိုးထား မႈသည္မိမိကုိယ္ကို မိမိ ေတြးျမင္ပံု၊ သိရွိနားလည္ပံုတို႕ႏွင့္ အဓိက ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို “ငါဘယ္သူလဲ၊ ဘာလဲ” အရွိအတိုင္း ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ရပါမည္။ ထိုသို႕ ၾကည့္ရႈရာမွ ေတြ႕ရွိရေသာ အျမင္အေပၚ အေျချပဳကာ မိမိ၏ပံုရိပ္ကို ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ ေကာင္းေအာင္ ပံုေဖာ္ရသည္။ ထိုကဲ့သို႕ မိမိ၏ ပံုရိပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမွာ မိမိ၏ ဘ၀ႀကီးပြာရာႀကီးပြားေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ယံုၾကည္ အားထားမႈ ရွင္သန္ရာ ရွင္သန္ေၾကာင္း မ်ိဳးေစမ်ားခ်ထားရာ ေရာက္ေပသည္။ ထို႕အျပင္ မိမိကိုယ္ကို မိမိရႈျမင္ေသာ မိမိ၏ အျမင္ႏွင့္ ကိုယ့္အေပၚျမင္ေနၾကေသာ ပတ္၀န္းက်င္၏ အျမင္တို႕အၾကား သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ဆက္စပ္ေပးရာ လည္းေရာက္ေပသည္။ ပီျပင္ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ ပံုရိပ္သည္ အသက္ေမြးမႈခရီးလမ္းတြင္ အရာရာေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ အေျခခံအုတ္ျဖစ္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုေသာ အခက္အခဲမ်ားအတားအဆီးမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ရာတြင္ ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕ တင္ေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းအားလည္းျဖစ္ေပသည္။

Friday, November 25, 2011


ကမၻာ႔အမြန္ျမတ္ဆုံးဘာသာအျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာ ေရြးခ်ယ္ခံရ
ဆြတ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးႏွင့္ အသိဥာဏ္ျမင့္မားေရးဆုိင္ရာ ပူေပင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕က ဗုဒၶဘာသာကုိ ကမၻာ႔အမြန္ျမတ္ဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံးဘာသာအျဖစ္ (18-11-2011)ရက္ေန႔က ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရြးခ်ယ္ပြဲကုိ ကမာၻ႔ဘာသာေပါင္းစုံမွ ကိုယ္စားလွယ္ 200ေက်ာ္က မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္ မဲအမ်ားဆုံးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔၏ ဘာသာမ်ားထက္ ဗုဒၶဘာသာကိုမဲေပးခဲ့ျခငး္သည္ အလြန္ပင္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း” အဆုိပါ အဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr.Jonna Hult က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး “ကမာၻ႔အမြန္ျမတ္ဆုံး ဘာသာတရားဘြဲ႔ကို ဗုဒၶဘာသာရရွိခဲ့တာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ ဗုဒၶဘာသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရတဲ့ စစ္ပြဲဆုိတာ မရွိခဲ့ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာေၾကာင့္ ေသြးေခ်ာင္းမစီးခဲ့ပါဘူး။ ဒီအခ်က္က တျခားဘာသာေတြထက္ အသာလြန္ဆုံး အခ်က္ပါ” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ဂ်ဴးဘုန္းေတာ္ႀကီး Shmuel Wasserstein က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဂ်ဴးဒါလစ္ဇင္ကိုဘဲ အမြန္ျမတ္ဆုံးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ရုိးရိုးသားသား၀န္ခံရရင္ ေန႔စဥ္ကၽြန္ေတာ္ဂ်ဴးဘာသာအရ ၀တ္ျပဳရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဂ်ဴးဘာသာ အရ ၀တ္ျပဳျခင္း မျပဳခင္မွာ ၀ိပႆနာတရားကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ခဲ့တာ (၁၉၉၃)ခုႏွစ္ကတည္းကပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာကုိဘဲ မဲေပးခဲ့တာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ိဳးကပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အာဖရိကန္အေရအတြက္ အမ်ားအျပားရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment